Den Haag verder zonder het Zuiderparktheater?

De onafhankelijke commissie heeft het college van B & W van de gemeente Den Haag geadviseerd om het Zuiderparktheater in de nieuwe Kunstenplanperiode niet meer te subsidiëren. Het bestuur is daar erg teleurgesteld over en zal zich op zeer korte termijn beraden over hun reactie op dit advies.