Den Haag verder zonder het Zuiderparktheater?

Den Haag verder zonder het Zuiderparktheater?

De onafhankelijke commissie heeft het college van B & W van de gemeente Den Haag geadviseerd om het Zuiderparktheater in de nieuwe Kunstenplanperiode niet meer te subsidi√ęren.
Het bestuur is daar erg teleurgesteld over en zal zich op zeer korte termijn beraden over hun reactie op dit advies.