VOORSTELLINGEN HARRIE JEKKERS VERPLAATST

VOORSTELLINGEN HARRIE JEKKERS VERPLAATST

 

Vanwege de aangescherpte maatregelen (quarantaine na verblijf op bestemmingen) van het RIVM die van kracht zijn gegaan, kan Harrie Jekkers helaas niet eind augustus op de bühne staan. Vandaar dat de voorstelling ‘Achter de Duinen’ van donderdag 27 augustus wordt verplaatst naar dinsdag 8 september, vrijdag 28 augustus naar woensdag 9 september en zaterdag 29 augustus naar donderdag 10 september. Tickets blijven geldig voor deze nieuwe datum. Kaartkopers hebben bericht gehad.

Den Haag verder zonder het Zuiderparktheater?

Den Haag verder zonder het Zuiderparktheater?

De onafhankelijke commissie heeft het college van B & W van de gemeente Den Haag geadviseerd om het Zuiderparktheater in de nieuwe Kunstenplanperiode niet meer te subsidiëren.
Het bestuur is daar erg teleurgesteld over en zal zich op zeer korte termijn beraden over hun reactie op dit advies.