Melis Stokelaan tot halverwege 2018 gesloten<< Terug naar Nieuws overzicht

In Escamp is de Gemeente Den Haag vanaf 16 oktober bezig om de riolering te vervangen op de Melis Stokelaan tussen de Moerweg en de Loevesteinlaan omdat die verouderd is. Ook wordt dit gedeelte van de laan heringericht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot halverwege 2018. Het Zuiderparktheater is hierdoor moeilijker bereikbaar. Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de wegwerkzaamheden.


Bron: Website Gemeente Den Haag

Rioleringswerkzaamheden en herinrichting
Niet alleen wordt de oude riolering vervangen, er komt ook een riool apart voor het regenwater. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar vijvers of sloten. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd. Daarnaast wordt de rijbaan in beide richtingen versmald naar 4,5 meter. Hierdoor is er ruimte om de middenberm te verbreden en groen aan te brengen. Op de middenberm komen gras en bomen. Een gescheiden rioolstelsel en vergroening zijn allebei goede aanpassingen voor het klimaat.

Bomen: verplanten of herplanten
Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren, is het niet mogelijk om de bomen te laten staan. Zij staan namelijk te dicht op het riool. De meeste bomen kunnen tijdelijk verplant worden en na de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. Dit is helaas bij een aantal bomen niet mogelijk, omdat zij het verplanten niet zullen overleven. Deze bomen worden daarom gekapt. Dit gebeurt voordat de werkzaamheden aan het riool starten. Het planten van nieuwe en het terugplaatsen van de bestaande bomen gebeurt in de winter van 2018 – 2019.

Plaatsen meetpunten
Om de riolering te kunnen vernieuwen, moet het grondwater tijdelijk verlaagd worden. Om te voorkomen dat er hierdoor onverhoopt schade ontstaat aan uw woning, plaatst de gemeente meetpunten (hoogteboutjes) op een aantal gevels. Dit is om de hoogteligging te controleren van de bebouwing in de straat.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden kan doorgaand verkeer tussen de Loevesteinlaan en Moerweg in beide richtingen omrijden via de Erasmusweg.

Bereikbaarheid Melis Stokelaan
Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het riool moet de straat in zijn geheel open. Gemeente en aannemer doen er alles aan om de gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd.

Parkeren
U kunt tijdens de werkzaamheden niet in het werkgebied parkeren. Parkeer uw auto ergens anders in de buurt. Heeft u een invalideparkeerplaats? Dan krijgt u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek aangeboden.

Hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de aannemer rijplaten neer voor de hulpdiensten.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om niet in de buurt van het werkterrein te spelen.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden zijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Het lukt de vuilniswagen niet om de containers te legen. Doe uw huisvuil tijdelijk in de bovengrondse restafvalcontainers kwijt of in andere ondergrondse containers bij u in de buurt. Het kan zijn dat u daardoor verder moet lopen dan u gewend bent.  Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

Werk in uitvoering App
Volg het project via de ‘Van Gelder-Werk in uitvoering app’. Download de app in de Google Playstore of de Apple Appstore.  De app houdt u op de hoogte van bijgewerkte informatie. Zoals de planning, veiligheid, parkeren en contactinformatie. E is een contactformulier waarmee u meteen een vraag of melding kunt doen.

Bewonersbrieven
Bewoners kregen een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op 4 oktober 2017. Daar kregen zij een toelichting over de planning en de werkzaamheden. Voordat de werkzaamheden in of rond uw straat beginnen, krijgt u hierover nog een brief.