Bestuursleden & Voorzitter gezocht

Haags Zuiderparktheater zoekt bestuursleden en voorzitter

Voor minimaal 4 vergaderingen per jaar. Vacature voor een onbezoldigde functie. Sluitingsdatum: woensdag 10 februari 2021

Wil jij met jouw expertise bijdrage om het Haagse openluchttheater tot bloei te laten komen?

Zuiderparktheater is een openluchttheater in een groene oase van het Zuiderpark. Het theater bevindt zich in het grootste stadsdeel van Den Haag: Escamp. In de zomer is er in en rondom ons theater van alles te doen.

Het openluchttheater richt zich met haar programmering op inwoners van de regio Haaglanden in het algemeen en de omwonende gebruikers van het Zuiderpark in het bijzonder en stelt zichzelf ten doel een theater te zijn voor zowel Hagenaars als Hagenezen. Zuiderparktheater heeft een sociaal culturele functie voor de omliggende buurten en fungeert als ontmoetingsplaats voor verschillende generaties (van jong tot oud) en diverse culturen.

De doelstelling van het theater is een cultureel, recreatief, educatief, sociaal en communicatief trefpunt te zijn. Het theater biedt daartoe een verscheidenheid aan mogelijkheden om voorstellingen maken en/of bij te wonen (cultureel en recreatief), zomercursussen (educatief), en is een werk- ontmoetings- en ontwikkelplaats voor vrijwilligers en mensen uit het amateurnetwerk van de stad (sociaal) in samenwerking met organisaties uit de regio, maar ook uit het park en de omringende wijken (netwerkfunctie).

Met een team van ongeveer 10 professionals en meer dan 65 vrijwilligers zetten we dit om naar een mooi en betekenisvol programma. Niet alleen in ons theater bieden we activiteiten aan, Zuiderparktheater trekt ook de wijk in. Daarmee proberen we verschillende publieksgroepen – voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar het theater te gaan – op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons aanbod.

Stichting Zuiderparktheater is op zoek naar: BESTUURSLEDEN en een VOORZITTER

Stichting Zuiderparktheater voert in opdracht van Gemeente Den Haag de programmering en exploitatie van het openluchttheater naar het nieuwe Cultuurplan 2021-2024. De is organisatie zich aan het herijken en is op zoek naar nieuwe, aanvullende bestuursleden en een vervanger van onze gewaardeerde voorzitter. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden met ieder een eigen expertise. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en toetst de directie bij beleidsvorming en uitvoering van de taken. Dit gebeurt zowel in het belang van de organisatie als m.b.t. de culturele en maatschappelijke functie. Daarnaast is het bestuur werkgever/ opdrachtgever en sparringpartner van de directie. Het bestuur zorgt daarbij voor een goede balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en het aansturen op afstand. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, indien nodig vaker. Het bestuur streeft naar een diverse samenstelling, waar het gaat om leeftijd, ervaring en culturele achtergrond. De Code Diversiteit en Inclusie wordt hierbij gehanteerd.

De nieuwe uitvoeringsperiode van het Kunstenplan is gestart. De organisatie wil groei en bloei van het openluchttheater zo succesvol mogelijk te realiseren. Daarom is de stichting zop zoek naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter. Het heeft de voorkeur om het bestuur te verrijken met leden die kennis en ervaring hebben van:

  • commercie/financiën
  • maatschappij/politiek
  • artistiek bij voorkeur op het gebied van diversiteit en inclusie

Een combinatie van bovenstaande is expertises is een pré.

Als lid van het bestuur:

  • Heb je affiniteit met de kunst- en cultuursector in het algemeen en de doelstellingen van Zuiderparktheater in het bijzonder;
  • Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de culturele sector en/of de maatschappelijke sector;
  • Ben je in staat om toezicht te houden op strategische hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritische vragen stellen en constructief samenwerken;
  • Heb je een breed netwerk (lokaal of regionaal) en ben je bereid dit in te zetten voor Zuiderparktheater;
  • Heb je de kans om te werken met een gedreven team van professionals en vrijwilligers aan een zaak van maatschappelijk en cultureel belang;
  • Toegang tot het meest sfeervolle en bruisende theater van Den Haag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berend Dikkers: 06-46281254. Aanmeldingen zien we graag uiterlijk Woensdag 10 februari per mail aan: berend@zuiderparktheater.nl met onderwerp ‘aanmelding bestuur Zuiderparktheater’.

Meer informatie over onze organisatie: www.zuiderparktheater.nl