Donaties

Het Zuiderparktheater kan financiële bijdragen heel goed gebruiken! Houdt u ook zo van de zomer en wilt u ons theater ondersteunen?

DONATIE

Wilt u ons ondersteunen? Wij waarderen het zeer als u een donatie overmaakt op rekeningnummer: NL21 RABO 018 458 45 66 t.n.v. Stichting Zuiderparktheater.

ANBI-GEGEVENS

Het Zuiderparktheater is een culturele ANBI. Donaties kunt u aftrekken van uw belastingaangifte.

Contactgegevens
Bekijk hier onze contactgegevens
RSIN/fiscaal nummer: 855290766

St Zuiderparktheater – jaarrekening 2018

    De stichting heeft ten doel:

  1. Het exploiteren van een openluchttheater in het Zuiderpark | Den Haag, waarbij het bevorderen van (amateur) kun- stbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats ge- komen regeling voorop staat
  2. Waar mogelijk het bevorderen van cohesie, het verst- erken van de buurtfunctie van het theater en/of het leggen van dwarsverbanden tussen instellingen en de inwoners van Den Haag en de buurtbewoners in Escamp in het bijzonder door middel van culturele en andere activiteiten.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten; het organiseren, ondersteunen ontwikkelen en in- itiëren van alle andere evenementen, activiteiten en middelen die nodig, nuttig, bevorderlijk of -wenselijk blijken te zijn om dit doel te bereiken.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheid/werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Bestuur: Kjell R. Wagner (voorzitter), Nicolien van Eijsden (penningmeester), Guido Beauchez, Gautam Poeran