Donaties

Het Zuiderparktheater kan financiële bijdragen heel goed gebruiken! Houdt u ook zo van de zomer en wilt u ons theater ondersteunen? Dat kan op twee manieren:
Als zomervriend of als donateur.

STRUCTURELE BIJDRAGE:
ZOMERVRIEND

Zomervrienden steunen het theater structureel met een jaarli- jkse bijdrage van € 100,00. Het is geen eenzijdige vriendschap, want als Zomervriend krijgt u veel voordeel! Het allerbelan- grijkst: u draagt direct bij aan het programma en het voort- bestaan van het Zuiderparktheater.

  Als Zomervriend ontvangt u:

 • Als eerste de seizoensbrochure met daarin het programma en achtergrondinformatie
 • Elk jaar een uitnodiging voor twee personen voor het openingsconcert
 • Twee vrijkaarten per jaar voor een voorstelling of con- cert naar keuze, met een gratis fles wijn
 • Een uitnodiging voor twee personen voor onze seizoen- safsluiting

Vrijkaarten bestellen gaat als volgt: elk seizoen selecteren wij vier evenementen waar u vrijkaarten voor kunt aanschaffen. U ontvangt een persoonlijk mailtje met het overzicht, waarna u zelf via onze website de tickets kosteloos kunt bestellen.

BETALING

Wilt u Zomervriend worden? Dat kan hier en nu. Het werkt hetzelfde als het kopen van een kaartje voor een evenement. Uw e-ticket is vervolgens het bewijs van betaling. Wij control- eren regelmatig wie onze nieuwe zomervrienden zijn (oftewel: wie een ticket gekocht heeft) en nemen dan contact op via e-mail. Vriendschap sluit je voor het leven. Maar als u redenen heeft om de vriendschap op te zeggen is dat altijd mogelijk. Wij herinneren u er per email jaarlijks aan dat u weer een nieuw Zomervrienden kaartje kunt kopen voor het nieuwe seizoen. U kunt dan zelf beslissen of u uw Zomervriendschap wilt ver- lengen. Zo ja, dan is het een kwestie van eenvoudig opnieuw een kaartje bestellen, net zoals toen u vriend werd. Wilt u niet verlengen? Geen probleem, dan hoeft u niets te doen.

Heeft u vragen over structurele of eenmalige bijdragen aan het Zuiderparktheater? Neem contact met ons op! Contact

EENMALIGE BIJDRAGE:
DONATIE

Wilt u eenmalig een donatie doen? Wij waarderen het zeer als u een donatie overmaakt op rekeningnummer: NL21 RABO 018 458 45 66 t.n.v. Stichting Zuiderparktheater.

ANBI-GEGEVENS

Het Zuiderparktheater vraagt dit jaar bij de belastingdienst de ANBI-status aan.

Contactgegevens
Bekijk hier onze contactgegevens
RSIN/fiscaal nummer: 855290766

Jaarrekening 2016

  De stichting heeft ten doel:

 1. Het exploiteren van een openluchttheater in het Zuid- erpark | Den Haag, waarbij het bevorderen van (amateur) kun- stbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats ge- komen regeling voorop staat
 2. Waar mogelijk het bevorderen van cohesie, het verst- erken van de buurtfunctie van het theater en/of het leggen van dwarsverbanden tussen instellingen en de inwoners van Den Haag en de buurtbewoners in Escamp in het bijzonder door middel van culturele en andere activiteiten.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten; het organiseren, ondersteunen ontwikkelen en in- itiëren van alle andere evenementen, activiteiten en middelen die nodig, nuttig, bevorderlijk of -wenselijk blijken te zijn om dit doel te bereiken.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheid/werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Bestuur: Kjell R. Wagner (voorzitter), Nicolien van Eijsden (penningmeester), Guido Beauchez, Gautam Poeran