Zuiderparktheater onthult 5387 handtekeningen voor behoud theater

23 september 2020

Aad, Aartie, Aat, Abdullah, Ad, Ada, Adinda, Adri, Adriana, Adrienne… zijn slechts de eerste 10 namen van de 5387 handtekeningen die stichting Zuiderparktheater vandaag gepresenteerd heeft. Morgen bespreekt de commissie Cultuur en Samenleving van de Haagse gemeenteraad de subsidie-aanvraag vanuit de Gemeente Den Haag. Het College van B&W heeft vanuit de adviescommissie Kunstenplan 2021-2024 het negatieve advies om de subsidie niet te honoreren overgenomen. Dat betekent dat, zoals het er nu voorstaat, we vanaf 1 januari aanstaande onze subsidie niet ontvangen en onze organisatie niet kan voortbestaan. Met de petitie laat stichting Zuiderparktheater zien dat er breed draagvlak is voor het behoud van het theater. Daarbij benadrukt de organisatie dat het openluchttheater in de nieuwe anderhalvemetersamenleving hét theater is dat als eerste haar deuren weer opende op 1 juni. Het is qua stoelcapaciteit nu het grootste van de stad en een plek in de buitenlucht waar bezoekers en artiesten zich veilig voelen.

Ariane Aris (directeur) en Kjell Wagner (voorzitter) namens het theater: “Vijf jaar keihard werken door team en vooral vrijwilligers, heeft geresulteerd in een levendig openluchttheater, cultureel zomerprogramma en verrijking van de Haagse cultuur. Voor bezoekers, organisaties en vrijwilligers uit de twee stadsdelen rondom het Zuiderpark. De petitie toont die betrokkenheid aan. Zeker in de anderhalvemetersamenleving heeft het openluchttheater in de stad zich van toegevoegde waarde laten zien. Deze zomer hebben wij met een divers programma vele bezoekers veilig in de openlucht van cultuur laten genieten. We gingen allereerste open na de lockdown, op 1 juni. Van klassieke muziek tot metal, van dans tot jeugdtheater, het passeerde allemaal de revue. En dat wil de gemeente per 1 januari 2021 niet meer voortzetten. Een doodzonde! Juist in de openlucht kunnen Hagenaren een ander programma zien. Bovendien opent het theater het hek in de zomermaanden als juist vele andere theaters de deuren sluiten. Het Zuiderparktheater is ook een ontmoetingsplaats voor zo’n 40 vrijwilligers en springplank voor velen naar betere kansen op de arbeidsmarkt. Heel graag willen en kunnen we onze collega cultuurinstellingen en de makers faciliteren en versterken in deze coronatijd. Het is realistisch dat we ook in 2021 nog met covid-19 te maken hebben. Dat vraagt ook van de gemeente een andere dynamische houding inzake het kunstsubsidiebeleid. Naast het honoreren van de afgewezen subsidie-aanvraag, zou een aanvullende bijdrage hiervoor heel veel cultuurmakers heel welkom voor zijn.”

Open Call
Tot grote onvrede binnen de organisatie heeft het College als alternatief op het negatieve subsidieadvies een open call uitgeschreven voor het behoud van programmering in het openluchttheater. Partijen uit de stad, waaronder de stichting van het theater, kunnen hierbij voor 30 september een aanvraag à €100.000,- doen. In de nieuw opgelegde eisen van de call vervalt de sociaal culturele en educatieve functie van het theater. “Wij dienen alsnog een herzien plan in voor volwaardige subsidie. Wij zijn namelijk van mening dat geen enkele organisatie voor dit bedrag het theater kan exploiteren. Er is door het huidige team vijf jaar lang geïnvesteerd, met heel weinig middelen, om op het niveau te komen waar we nu staan. De opgebouwde kennis door het team en community van vrijwilligers wordt vernietigd. Partners waar we prettig mee werken geven aan dat de omliggende wijken weer kind van de rekening worden doordat de sociaal maatschappelijke functie zal verdwijnen. Als we de eisen van de open call volgen verdwijnt cultuurparticipatie, co-creatie met amateurs en natuureducatie. Ook een winterproductie à la Scrooge of Pippi & Pan zit er dan niet in. Het nieuwe plan wordt onderbouwd met o.a. een enquête die is ingevuld door 180 samenwerkingspartners, medewerkers en vrijwilligers. De resultaten (zie onderstaand) heeft ons goede inzichten gegeven voor scherpe keuzes in de programmering, in de toekomst bijgestaan door een programmaraad. Maar iedere euro minder, betekent dat we nóg minder kunnen doen dan we afgelopen jaar deden.”

Petitie
Dit voorjaar werd direct na het nieuws van een negatief subsidie-advies een petitie gestart voor het behoud van het Zuiderparktheater en die is ondertekend door ruim 5000 mensen. “Heel graag hadden we de handtekeningen persoonlijk aan het College aangeboden. Daar kregen we geen gelegenheid voor, vandaar dat deze op het hek een mooie plek geven. Via videoboodschappen van bezoekers, partners, medewerkers hebben we de gemeenteraadsleden geprobeerd extra te overtuigen. Bij de commissievergadering krijgt Kjell Wagner zelf kort het woord. Het wordt een spannende periode.”

Resultaten
• 53% vindt dat ‘alle Hagenaren’ de belangrijkste doelgroep van het theater is
• 79% vindt dat jeugd & familietheater het belangrijkste theatergenre is qua programmering, gevolgd door wereldmuziek (39,7%) en popmuziek (36,6%)
• 72% vindt dat één theater/Cultuuranker in het stadsdeel Escamp onvoldoende is
• 96% vindt dat Zuiderparktheater in haar programma een mix moet presenteren van amateurs, professionals en maatschappelijke instellingen
• 100% is het eens met de stelling dat er in de zomermaanden in Den Haag cultuur/theaterprogramma moet zijn
• 97% is het eens met de stelling dat door Coronamaatregelen het als stad hebben van een openluchttheater nog belangrijker is
• 94% waardeert het Zuiderparktheater nog meer door de Coronamaatregelen
• 64% kiest voor 10 kleine (beginnende) gezelschappen vs 4 grote artiesten / bekende namen
• 93% vindt dat het theater in de winterproducties moet doorzetten
• 96% vindt dat het Zuiderparktheater een onderscheidend theater in de stad is

Foto’s Piet Vernimmen

Gerelateerde berichten

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *